Oferta

Profesjonalne usługi geodezyjne

Podczas realizacji prac geodezyjnych, geodeta jest z klientem w stałym kontakcie. Na bieżąco informujemy zleceniodawcę o postępach robót.

 

Oferta zakładu geodezyjnego Geod:

• geodezyjna obsługa inwentaryzacyjna budowlana i przemysłowa,

• podziały nieruchomości, wznowienia granic,

• wykonywanie map projektowych i numerycznych,

• sporządzanie map ewidencyjnych gruntów,

• wykonywanie map do celów projektowych,

• geodezyjne podziały nieruchomości (działek ewidencyjnych),

• przygotowywanie projektów drogowych (wydzielanie terenów pod budowę dróg, sporządzanie map),

• tyczenie obiektów nowoprojektowanych (fundamenty, ogrodzenia i in.),

• kontrolne pomiary geodezyjne,

• kartografia.

 

Terminy realizacji

Tyczenie prostych obiektów budowlanych, jak np. dom jednorodzinny, realizujemy w ciągu 2-5 dni. Bardziej skomplikowane projekty, jak hale przemysłowe, inwestycje drogowe, wymagają dłuższego okresu na realizację.

 

 

 

Anwalt im Büro

 

 

Anwalt im Büro